Poloniak.pl - "Szlachetne zdrowie…"

Czym jest żywność ekologiczna?
To takie produkty, które zostały wytworzone bez jakichkolwiek syntetycznych dodatków do żywności - konserwantów, barwników czy dodatków smakowych. Ekożywność wytwarzana jest według standardów wydanych w rozporządzeniu Unii Europejskiej.

Jak powstają produkty ekologiczne?

Produkty ekologiczne powstają z płodów rolnych rolnictwa ekologicznego i przetwarzane są zgodnie z ekologicznymi metodami produkcji. Stosuje się tutaj tylko środki naturalne jak: obornik, komposty, nawozy zielone, nawozy zwierzęce oraz minerały występujące w przyrodzie zamiast nawozów sztucznych itp.

I właśnie dlatego tu jesteśmy. Aby produkować i dostarczać najwyższej jakości produkty ekologiczne!

Informacje o projekcie „Jemy Eko”

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem realizuje operację pn. „Jemy Eko”. Jej celem jest promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie konsumentów w zakresie podstawowych, praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych, w tym pod kątem ich krajowego i lokalnego pochodzenia. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe produkty organiczne.
więcej na stronię www.jemyeko.com